APK_1.0 shwuul Kalaad Zɛmbɨ Sɔ a Gugwaan

ŋə vaal solʉga,bibɨ ŋə ŋkul lɔ ŋə gwagʉ Sɔ a Gugwaan

Məkaad.Shuul ŋə sadjɔŋgʉ idjandʉgʉ,saga ŋtɛga:

1)ŋtɛŋgliga Sɔ a Gugwaan agwagʉlʉ bedɨ kəlish Nyamlʉ WA

DSCN5181_rsz.jpg

Téléchargement: 

Partager